WPF Custorm Button không bị highligh khi hover

Note - Tips - Trick - .Net

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi K9 Cập nhật lần cuối 19:34 25-06-2018 3.216 lượt xem 1 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

WPF Custorm Button không bị highligh khi hover

Các key resource

 <ImageBrush x:Key="btnLoginImgIdle" ImageSource="/Images/VN/bt_login.png"/>
  <ImageBrush x:Key="btnLoginImgHover" ImageSource="/Images/VN/bt_login_1.png"/>
  <ImageBrush x:Key="btnLoginImgClick" ImageSource="/Images/VN/bt_login_2.png"/>

Template button

<Style TargetType="Button" x:Key="btnLoginStyle">
    <Setter Property="Background" Value="{DynamicResource btnLoginImgIdle}"></Setter>
    <Setter Property="BorderThickness" Value="0"></Setter>
    <Setter Property="Cursor" Value="Hand" />
    <Setter Property="Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
          <Border Background="{TemplateBinding Background}" BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}">
            <ContentPresenter HorizontalAlignment="{TemplateBinding HorizontalContentAlignment}" 
          Margin="{TemplateBinding Padding}" VerticalAlignment="{TemplateBinding VerticalContentAlignment}" 
          SnapsToDevicePixels="{TemplateBinding SnapsToDevicePixels}" RecognizesAccessKey="True"/>
          </Border>
          <ControlTemplate.Triggers>
            <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
              <Setter Property="Background" Value="{DynamicResource btnLoginImgHover}"/>      
            </Trigger>
            <Trigger Property="IsPressed" Value="True">
              <Setter Property="Background" Value="{DynamicResource btnLoginImgClick}"/>
            </Trigger>
          </ControlTemplate.Triggers>
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
    </Setter>
  </Style>

Cách sài

 <Button Style="{StaticResource btnLoginStyle}" Height="60" 
        HorizontalAlignment="Left" 
        Margin="84,75,0,0" Name="button1" VerticalAlignment="Top" Width="180" />

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

K9

Nhà sáng lập Howkteam.com & tác giả các khóa học C#, Auto, Unity3D, Python....

Với mong muốn mang đến kiến thức chất lượng, miễn phí cho mọi người, với tâm huyết phá bỏ rào cản kiến thức từ việc giáo dục thu phí. Tôi đã cùng đội ngũ Kteam đã lập nên trang website này để thế giới phẳng hơn.
Hãy cùng chúng tôi lan tỏa kiến thức đến cộng đồng! 

Khóa học

Note - Tips - Trick - .Net

Lưu các thủ thuật, code mẫu, cách dùng về .Net

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
hoangboro6581 đã bình luận 14:55 10-08-2019

Bài học này bị thiếu rồi ad ơi !!!

Không có video.