Tạo cơ sở dữ liệu từ lược đồ quan hệ trong PTTKPM

Phân tích thiết kế phần mềm

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 21:18 13-12-2019 13.674 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Tạo cơ sở dữ liệu từ lược đồ quan hệ trong PTTKPM

Dẫn nhập

Ở bài trước Kteam đã hướng dẫn bạn CHIẾN LƯỢC PHÂN TÍCH ER DIAGRAM và CHIẾN LƯỢC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Cách tạo cơ sở dữ liệu từ lược đồ quan hệ.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

  • Các bài tập luyện tập

Các bài tập luyện tập

Câu 1

kteam, howkteam, how kteam, howkteam.com, phân tích thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể, mô hình quan hệ, định danh, ER diagram, ERD,

-- Câu 1 - SQL Pormt
CREATE TABLE SinhVien
(
	SO_CMND CHAR(9) PRIMARY KEY,
	TEN_SV NVARCHAR(500),
	NGAYSINH DATE
)
GO

CREATE TABLE MonHoc
(
	TenMonHoc NVARCHAR(100) PRIMARY KEY,
	So_Hoc_Phan INT
)
GO


Câu 2

kteam, howkteam, how kteam, howkteam.com, phân tích thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể, mô hình quan hệ, định danh, ER diagram, ERD,

-- Câu 2
CREATE TABLE Nhan_Vien
(
	Ma_NV CHAR(20) PRIMARY KEY,
	TEn_NV NVARCHAR(500),
	Dia_Chi NVARCHAR(500),
	Dien_Thoai CHAR(15)
)
GO

CREATE TABLE LyLich
(
	MaSo_LL CHAR(20) PRIMARY KEY,
	QueQuan NVARCHAR(500),
	NgaySinh DATE,
	NoiSinh NVARCHAR(500),
	Ma_NV CHAR(20)

	-- Lấy MA_NV tham chiếu tới bảng Nhan_Vien ở cột MA_NV
	FOREIGN KEY (Ma_NV) REFERENCES dbo.Nhan_Vien(Ma_NV)
)
GO


Câu 3

kteam, howkteam, how kteam, howkteam.com, phân tích thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể, mô hình quan hệ, định danh, ER diagram, ERD,

-- Câu 3 - Tham chiếu lại chính nó
CREATE TABLE KH_NDDIEN
(
	MaKH CHAR(20) PRIMARY KEY,
	SO_CMND CHAR(9),
	SO_CMND_DD CHAR(9)
	-- 1 nùi thuộc tính khác
)
GO

ALTER TABLE dbo.KH_NDDIEN
ADD FOREIGN KEY (SO_CMND_DD) REFERENCES dbo.KH_NDDIEN(SO_CMND)


Câu 4

kteam, howkteam, how kteam, howkteam.com, phân tích thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể, mô hình quan hệ, định danh, ER diagram, ERD,

Câu này có phương pháp tương tự câu 2 > Tự làm


Câu 5

kteam, howkteam, how kteam, howkteam.com, phân tích thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể, mô hình quan hệ, định danh, ER diagram, ERD,

-- Câu 5- tham chiếu khóa ngoại tới 2 bảng khác nhau
CREATE TABLE HoaDon
(
	So_HD CHAR(20) PRIMARY KEY,
	Ngay_HD DATE,
	TriGia MONEY
)
GO

CREATE TABLE NGK
(
	MaSo CHAR(20) PRIMARY KEY,
	Ten_GNK NVARCHAR(500),
	DVTinh NVARCHAR(100),
	Loai INT,
	Hieu NVARCHAR(100),
	DonGiaBan MONEY
)
GO

CREATE TABLE ChiTiet_HD
(
	SoHD CHAR(20),
	MaSo CHAR(20),
	SoLuong INT,
	DonGia MONEY

	PRIMARY KEY(SoHD,MaSo)

	FOREIGN KEY (SoHD) REFERENCES dbo.HoaDon(So_HD),
	FOREIGN KEY (MaSo) REFERENCES dbo.NGK(MaSo)
)
GO


Câu 6

kteam, howkteam, how kteam, howkteam.com, phân tích thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể, mô hình quan hệ, định danh, ER diagram, ERD,

Thử thách bản thân với câu hỏi này nào! 


Câu 7

kteam, howkteam, how kteam, howkteam.com, phân tích thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể, mô hình quan hệ, định danh, ER diagram, ERD,

Thử thách bản thân với câu hỏi này nào! 


Kết luận

Bài viết có sử dụng nhiều hình ảnh của tài liệu PTTKHT của trường ĐH KHTN

Qua bài này các bạn đã nắm được cách chuyển đổi mô hình quan hệ thành cơ sở dữ liệu SQL Server.

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”. 


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Tạo cơ sở dữ liệu từ lược đồ quan hệ trong PTTKPM dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Phân tích thiết kế phần mềm

Phân tích thiết kế phần mềm

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.