CefSharp trên WPF C# - [Stream kỹ thuật]

Stream kỹ thuật C# .Net

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi HowKteam Cập nhật lần cuối 01:28 14-01-2017 24.507 lượt xem 19 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

CefSharp trên WPF C# - [Stream kỹ thuật]

Nếu bạn có nhu cầu thao tác tự động với website. Mà không muốn dùng cách tà đạo. Sao không thử sử dụng trình duyệt web chrome được tạo ra cho dân developer. 

Cùng tìm hiểu cách sử dụng CefSharp trên WPF nhé

Code MainWindow.xaml

<Window x:Class="CefSharp___WPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:CefSharp___WPF"
    mc:Ignorable="d"
    xmlns:cef="clr-namespace:CefSharp.Wpf;assembly=CefSharp.Wpf"
    Loaded="Window_Loaded"
    Title="MainWindow" Height="550" Width="980">
  <DockPanel>
    <TextBox x:Name="txbID" DockPanel.Dock="Top"></TextBox>
    <Button DockPanel.Dock="Top" Content="Close" Click="Button_Click"></Button>
    <Button DockPanel.Dock="Top" Content="Show" Click="Button_Click_1"></Button>
    <cef:ChromiumWebBrowser x:Name="web"></cef:ChromiumWebBrowser>
  </DockPanel>
</Window>

Code MainWindow.xaml

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using CefSharp;

namespace CefSharp___WPF
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    CookieVisitor cookie = new CookieVisitor();
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();      
    }

    void ExecuteScript(string script)
    {
      web.EvaluateScriptAsync(script);
    }

    private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      web.Load("http://www.howkteam.com/");
    }

    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      //string script = string.Format("document.getElementsByClassName('{0}')[0].click();", txbID.Text);
      //ExecuteScript(script);

      MessageBox.Show(web.Address);
    }

    string GetHTML(string id)
    {
      string script = string.Format("var a = document.getElementById('{0}').innerHTML; document.cookie = 'howkteam = ' + a; alert(a);", id);
      ExecuteScript(script);

      try
      {
        Cef.GetGlobalCookieManager().VisitAllCookies(cookie);
        foreach (var item in cookie.AllCookies)
        {
          MessageBox.Show(item.Key + " \\ " + item.Value);
        }
      }
      catch { }

      return "";
    }

    private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(GetHTML(txbID.Text));
    }
  }

  public class CookieVisitor : ICookieVisitor
  {
    public CookieVisitor()
    {
      IsReady = true;
    }
    public bool Visit(Cookie cookie, int count, int total, ref bool deleteCookie)
    {
      lock (this)
      {
        if (_cookies.ContainsKey(cookie.Name))
        {
          _cookies[cookie.Name] = new System.Net.Cookie(cookie.Name, cookie.Value, cookie.Path, cookie.Domain);
          _cookies[cookie.Name].Name = cookie.Name;
          _cookies[cookie.Name].Value = cookie.Value;
          _cookies[cookie.Name].Path = cookie.Path;
          _cookies[cookie.Name].Domain = cookie.Domain;
        }
        else _cookies.Add(cookie.Name, new System.Net.Cookie(cookie.Name, cookie.Value, cookie.Path, cookie.Domain));
        //fire when complete
        IsReady = count == total - 1;  //
      }
      return true;
    }

    public void Dispose()
    {

    }

    Dictionary<string, System.Net.Cookie> _cookies = new Dictionary<string, System.Net.Cookie>();
    public Dictionary<string, System.Net.Cookie> AllCookies { get { return _cookies; } }
    public bool IsReady { get; set; }
    public System.Net.Cookie this[string name]
    {
      get { return _cookies.ContainsKey(name) ? _cookies[name] : null; }
    }
    ~CookieVisitor()
    {
    }
  }
}

Project

Hãy khoe thành quả của mình ngay phần bình luận nhé.

Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Stream kỹ thuật C# .Net

Stream kỹ thuật ngắn cơ bản đến nâng cao C# .Net

Đánh giá

Kteam SuperAdmin đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
phutucthinh0 đã bình luận 15:04 01-09-2017

Em mới tham khảo được cách lấy element bằng cách dùng trực tiếp cefsharp, không biết vậy có được không ? (Mọi người xem giùm ạ :)));

Em sử dụng trên trang howkteam

string script = string.Format("document.getElementsByClassName('btn btn-warning')[0].value;"); //em lấy giá trị của nút "giới thiệu"
                web.EvaluateScriptAsync(script).ContinueWith(x =>
                {
                    var response = x.Result;

                    if (response.Success && response.Result != null)
                    {
                        var startDate = response.Result;
                        string a = Convert.ToString(startDate);

// a chính là giá trị của ElementsByClassName('btn btn-warning')[0].

                        // xuất ra thông báo để kiểm tra thôi ạ
                        string alerts = "alert('" + a + "');"; 
                        web.EvaluateScriptAsync(alerts);
                    }

phutucthinh0 đã bình luận 09:37 11-08-2017

Anh ơi cho em hỏi tí ạ ?

Khi dùng  web.EvaluateScriptAsync(script); mà trang web chưa load thì nó báo lỗi ạ. Cụ thể là :

MainWindow.xaml.cs

namespace Googlebrowser
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
           // App.Current.MainWindow.Hide();
            InitializeComponent();   
        }
 
        private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            web.Load("http://mmoity.com/12A5");
            string script = "setTimeout(function(){document.getElementById('skip_ad_button').click();},40000);";
            web.EvaluateScriptAsync(script);

        }
    }
}

Nó báo lội chỗ in đậm ấy anh, giờ mình xử lí sao ạ ?

caovy2001 đã bình luận 12:00 17-07-2017

Anh làm CefSharp trên Winform đi anh!!

msi.official.vn đã bình luận 00:53 14-01-2017
Hôm sau a ngâm thử api của google drive đi a
anhnd đã bình luận 00:46 14-01-2017
Em muốn set time out khoảng 5 phút 1 lần reset thì làm sao anh?
Không có video.