Tài liệu

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Lập Trình CSDL với ADO

Minh Sự đã tạo 23:10 31-08-2018 Hoạt động 23:22 31-08-2018 1.507 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Với Tài Liệu Này Sẽ Giúp Bạn Hiểu Rõ Về Lệnh Command Để Thao Tác Với SQL 

Tổng quan

Một Cơ sở dữ liệu là một tập hợp có tổ chức của thông tin được phân chia vào trong những bảng. Mỗi bảng lại

được chia thành những hàng và những cột ; những cột này lưu trữ những thông tin thực tế. Bạn truy nhập một

cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL), là một ngôn ngữ tiêu chuẩn được hỗ trợ bởi đa số

phần mềm cơ sở dữ liệu bao gồm SQL Server, Access, và Oracle.

Trong chương này, bạn sẽ thấy một chương trình C# kết nối tới một cơ sở dữ liệu máy chủ phục vụ SQL, truy

Tài liệu lập trình CSDL Với ADO.Net

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất