Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

#THUATTOAN

Tran Nhat Tan đã tạo 11:59 08-08-2021 173 lượt xem 1 bình luận

Nội dung bài viết

Xin chào mọi người, em đang làm luận văn ngành Cao học Xác suất thống kê, em làm về mảng dự báo giá chứng khoáng về mô hình ANN và mô hình lai. Mọi người có ai có code R về mảng hai mô hình này cho em xin với ạ. Cám ơn mọi người rất nhiều.

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Cu Xin Author đã bình luận 18:37 25-08-2021

Đặt câu hỏi sai chỗ rồi bạn, đây là nơi mọi người viết các bài viết chia sẻ kiến thức.

 

Câu hỏi mới nhất