Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

2
All Level

Bộ Tài Liệu Học Tiếng Anh Cho Các Bạn Tham Khảo


  1. Học tiếng anh qua truyện tranh Conan và Doremon
  2. Học tiếng anh qua bộ giáo trình của Oxford Smart Choice
  3. Luyện nghe 100 câu hội thoại bằng tiếng Anh( có file word đính kèm)
  4. Learning English : OBL St1 The Coldest Place on Earth
  5. và một số tài liệu khác cho các bạn tham khảo.

https://drive.google.com/drive/folders/0B9oqeAbAqF_AUm9NX2lnTko4d0U?usp=sharing

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education