Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

4
Expert Level

Các giải pháp lập trình C#


Các giải pháp lập trình C# gồm 17 chương:

 1. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
 2. THAO TÁC DỮ LIỆU
 3. MIỀN ỨNG DỤNG, CƠ CHẾ PHẢN CHIẾU,
  VÀ SIÊU DỮ LIỆU
 4. TIỂU TRÌNH, TIẾN TRÌNH, VÀ SỰ ĐỒNG BỘ
 5. XML
 6. WINDOWS FORM
 7. ASP.NET VÀ WEB FORM
 8. ĐỒ HỌA, ĐA PHƯƠNG TIỆN, VÀ IN ẤN
 9. FILE, THƯ MỤC, VÀ I/O
 10. CƠ SỞ DỮ LIỆU
 11. LẬP TRÌNH MẠNG
 12. DỊCH VỤ WEB XML VÀ REMOTING
 13. BẢO MẬT
 14. MẬT MÃ
 15. KHẢ NĂNG LIÊN TÁC MÃ LỆNH KHÔNG ĐƯỢC QUẢN LÝ
 16. CÁC GIAO DIỆN VÀ MẪU THÔNG DỤNG
 17. SỰ HÒA HỢP VỚI MÔI TRƯỜNG WINDOWS

Link Download

NHẬN XÉT • 1
nguyen hong chuong đã bình luận 2018-06-14 16:18:36

Tài liệu là sách giáo trình trong nhà sách từ năm 2003. Tuy cũ nhưng khá bổ ích cho các bạn mới học lập trình.

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education