Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

1
All Level

Cấu trúc máy tính


Chương 1 : Tổ chức tổng quát  của hệ thống MT

Chương 2 : Tổ chức CPU

Chương 3 : Mức logic số

Chương 4 : Tổ chức bộ nhớ

Chương 5 : Xuất nhập

Chương 6 : Lập trình Assembly – Tập lệnh

Chương 7 : Cấu trúc điều khiển & Vòng lặp

Chương 8 : Macro & Procedure – nhúng CT Assembly vào ngôn ngữ cấp cao như C…

Chương 9 : Lập trình xử lý màn hình-bàn phím-mouse.

Chương 10 : Lập trình xử lý File

Chương 11 : Các khái niệm cơ bản về Virus tin học – phân tích các kỹ thuật lây lan chung của VR tin học và lây lan trên mạng.

Link Download: Cấu trúc máy tính

NHẬN XÉT • 2
Hoa Thiên Diễm đã bình luận 2018-09-03 22:46:54

cho em hỏi sao nó bị lỗi hết font vậy ạ? 

có cách nào để sửa lại font ko ạ?

Bùi Anh Khôi đã bình luận 2018-05-31 15:59:03

Chỉnh sửa chia sẻ đi bạn

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education