Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

5
Expert Level

Chia sẻ Ebook Machine learning


Tài liệu tiếng anh về máy học (machine learning).

Download tại: https://drive.google.com/file/d/0B84CohXONe_iTm5LQlNoOHBVNlU/view?usp=sharing

Xem trước:

NHẬN XÉT • 3
ntlisme đã bình luận 2018-09-02 12:53:37

link chết rồi mod gỡ bài dùm

Văn Cao đã bình luận 2018-08-24 15:40:13

link không vào được anh ơi !

Huy To Dac đã bình luận 2018-08-12 16:35:21

Link hỏng ad nhé 

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education