Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

2
Intermediate Level

Chia sẻ video sử dụng Redux-saga trong React Native


Chào cả nhà,
Mình mới làm một số video về Redux-saga trong React Native: 
https://www.youtube.com/watch?v=K5N0f-dnLPI&index=40&list=PLWBrqglnjNl31S91FFE63DtuRc9v9LSGl
Nội dung gồm:
- Giới thiệu về Redux-saga và luồng dữ liệu trong Redux saga, ví dụ đơn giản về Counter
- Ví dụ về gửi các GET, POST, PUT, DELETE request và nhận dữ liệu async từ server về.
Phần api mình sử dụng fake api với thư viện json-server của Node.js
Cuối mỗi bài đều có link code trên github.
Cảm ơn các bạn

Nguyễn Đức Hoàng

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education