Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

1
Expert Level

Chiến lược thương thuyết và ra quyết định cạnh tranh cho nhà lãnh đạo FPT Business


Tài liệu này cung cấp cho bạn hiểu biết về:

 1. Các nhóm tính cách cơ bản.
 2. Đặc điểm của mỗi nhóm tính cách.
 3. Ứng dụng vào đàm phán để phù hợp.
 4. Các hành vi, kiểu người trong đàm phán và giao tiếp có thể gây bế tắc/ phá đám.
 5. Mục đích của giao tiếp.
 6. Các kiểu giao tiếp.
 7. Các quy tắc khi gửi thông điệp.
 8. Nhữngđiều nên tránh hoặc hạn chế khi sử dụng ngôn ngữ giao tiếp.
 9. Phản Hồi Trong Giao Tiếp.
 10. Lắng Nghe Trong Giao Tiếp.
 11. Đối tượng giao tiếp của công ty, tổ chức.
 12. Phương giao tiếp.
 13. Internal Audiences of Sales Manager – West.
 14. Xác Định Đối Tượng Giao Tiếp Chính.
 15. Các Kiểu Giao Tiếp Phi Ngôn Ngữ.
 16. Kiểu Chỗ Ngồi Seating Arrangements.
 17. Không gian trong giao tiếp.
 18. Lãnh Thổ Riêng (Territoriality).

Link download: Chiến lược thương thuyết và ra quyết định cạnh tranh cho nhà lãnh đạo

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education