Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

4
All Level

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0(Klaus Schwab)


Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (The Fourth Industrial Revolution) là kỷ nguyên công nghiệp lớn thứ tư kể từ cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên từ thế kỷ 18. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể được mô tả như là một loạt các công nghệ mới đang kết hợp các thế giới vật lý, kỹ thuật số và sinh học, và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế và các ngành công nghiệp.đến tất cả các ngành kinh tế và ngành công nghiệp

Trong cuốn sách của mình mang tên “Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư” Giáo sư Klaus Schwab, Người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã mô tả cuộc cách mạng lần thứ tư này khác biệt cơ bản với ba lần trước, đặc trưng chủ yếu là những tiến bộ trong công nghệ. Các công nghệ này có tiềm năng tiếp tục kết nối hàng tỷ người trên web, cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh và tổ chức, giúp tái tạo môi trường tự nhiên bằng cách quản lý tài sản tốt hơn.

Xem trước:

Download: Link

NHẬN XÉT • 2
hoichepvan đã bình luận 2017-10-13 15:20:09

không có link hả bạn

Xem tất cả 1 câu trả lời
nam27512345678 đã trả lời 2017-10-13 15:21:04

https://drive.google.com/open?id=0B-6FGOCVkFQPd3A5VTExMXJtZTg

mình kèm link rồi mà k biết sao k hiện lên bài viết

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education