Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

3
Beginner Level

Cuốn sách về CTDL&GT nổi tiếng : Algorithm and Data Structure Made Easy


Cuốn sách tiếng Anh viết về các cấu trúc dữ liệu cơ bản và tổng hợp các bài tập và các problem nổi tiếng về các giải thuật.

Sách viết cực kì đầy đủ những kiến thức căn bản của môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật mà các trường CNTT giảng dạy và có minh họa bằng hình ảnh ở những nội dung trọng tâm cực kì dễ hiểu.

Nếu bạn có vốn tiếng Anh kha khá nên đọc cuốn này để trau dồi thêm kiến thức về giải thuật.

Link: Download

Xem trước:

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education