Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

1
All Level

Đề thi thử toán rời rạc


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                    ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN – LẦN 1

        KHOA TOÁN – TIN HỌC                            Môn thi:  TOÁN RỜI RẠC

                           —–                              Thời gian: 90 phút – không kể thời gian phát đề

                                                                                                         

Câu 1 (2 điểm) Xét các mật mã có dạng ABC-XYZ, trong đó A, B, C là các chữ cái khác nhau (có 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh) còn X,Y,Z là các chữ số khác nhau (có 10 chữ số thập phân từ 0 đến 9).

a.      Có tất cả bao nhiêu mật mã như vậy?

b.      Có tất cả bao nhiêu mật mã mà tổng 3 số ở 3 vị trí tận cùng luôn bằng 13?

 (VD: mật mã RAS-319 là mật mã hợp lệ. Mật mã RAS-271 là không hợp lệ)

Câu 2 (1 điểm) Tìm phần tử  x7 y3 z2 trong khai triển (4x - 5y + 2z)12

Câu 3 (3 điểm) Cho 2 là 1 quan hệ trên X={2, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 30} xác định bởi:

1

a.      Chứng minh 3 là 1 quan hệ thứ tự

b.      Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất xác định bởi quan hệ trên

c.      Vẽ biểu đồ Hasse tương ứng

Câu 4 (3 điểm) Tìm đa thức tối tiểu và vẽ mạch logic tương ứng với kết quả tìm được với

           4

Câu 5 (1 điểm) Cho 6là 1 đại số Boole

Chứng minh:

                     

--- Hết ---

Chú ý:

Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.

Liên kết tải về: Đề thi thử toán rời rạc

NHẬN XÉT • 1
trungsusi1368 đã bình luận 2018-06-01 13:40:54

có bài giải ko ad ơi !!!!

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education