Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

5
Intermediate Level

[Django] #1: Giới thiệu về Python Django


Django là 1 Framework được viết bằng ngôn ngữ Python để giúp ta phát triển Web dễ dàng. 

Đây là loạt video hướng dẫn của mình để giúp bạn nghiên cứu rõ: https://www.youtube.com/playlist?list=PL82tXMnARQXIQVa0X5LzY7zWqanM1-40n

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education