Tài liệu

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Ebook Chiến lược cạnh tranh "COMPETITIVE STRATEGY" - Michael E. Porter

Phạm Tấn Thành đã tạo 08:41 12-07-2017 1.832 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Nội dung chính của ebook bao gồm:

 • Những kỹ thuật phân tích tổng quát:
 1. Phân tích cơ cấu ngành.
 2.  Những chiến lược cạnh tranh phổ quát.
 3. Khung phân tích đối thủ cạnh tranh.
 4. Tín hiệu thị trường.
 5. Những bước đi cạnh tranh.
 6. Chiến lược đối với khách hàng và nhà cung cấp.
 7. Phân tích cơ cấu trong các ngành.
 8. Sự vận động của ngành.
 • Những môi trường ngành phổ quát:
 1. Chiến lược cạnh tranh trong các ngành phân mảnh.
 2. Chiến lược cạnh tranh trong những ngành mới nổi.
 3. Tiến tới trạng thái bảo hoà,
 4. Chiến lược cạnh tranh trong những ngành suy thoái.
 5. Cạnh tranh trong các ngành công nghiệp toàn cầu.
 • Những quyết định chiến lược:
 1. Phân tích chiến lược tích hợp theo chiều dọc.
 2. Mở rộng công suất.
 3. Gia nhập một ngành mới.

Link Download: Chiến lược cạnh tranh - Michael E. Porter

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập