Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

3
Beginner Level

Ebook Kỹ năng quản trị xung đột Tâm Việt Group


Tài liệu giúp: Nhận dạng nguồn gốc của xung đột chức năng và phi chức năng,  hiểu được phong cách xử lý xung đột của bạn, chọn lựa các chiến lược phù hợp xử lý các xung đột, phát triển kỹ năng khuyến khích các xung đột chức năng.

Tài liệu có các nội dung sau:
- Nhận dạng nguồn gốc của xung đột chức năng và phi chức năng.
- Hiểu được phong cách xử lý xung đột của bạn.
- Chọn lựa các chiến lược phù hợp xử lý các xung đột.
- Phát triển kỹ năng khuyến khích các xung đột chức năng.

Download tại đây: Kỹ năng quản trị xung đột

Xem trực tiếp:

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education