Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

3
Beginner Level

Ebook Learn Python The Hard Way 3rd Edition PDF


Một trong những ebook Python tiếng anh về việc tự học Python cơ bản nổi tiếng nhất - Ebook Learn Python The Hard Way 3rd Edition. Do tác giả "Zed Shaw" trình bày với những kinh nghiệm và kiến thức riêng, ít mang tính hàn lâm, bao gồm các bài tập làm chủ đề để diễn tả kiến thức Python... 

learn-python-the-hard-way-3rd-edition-ebook

Thông tin chung về "Learn Python The Hard Way 3rd Edition PDF"

Tên tài liệu : Learn Python The Hard Way 3rd Edition PDF
Tác giả : Zed Shaw
Số trang :  306
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Programming/Python

Link download "Learn Python The Hard Way 3rd Edition PDF"

Link Backup: Learn Python The Hard Way 3rd Edition

Bản xem trước

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education