Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

1
All Level

Học lập trình Backend nâng cao với PHP MySQL Jquery


Học lập trình Backend nâng cao với PHP MySQL Jquery

Lợi ích từ khóa học Học lập trình Backend nâng cao với PHP MySQL Jquery

  • Tính năng gửi mail bằng server của gmail
  • Hướng dẫn phần backend cho chức năng đặt bàn và tự động thông báo qua mail
  • Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp truyền thống
  • Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp Single Web App bằng jQuery
  • Thêm mới tin và tích hợp giao diện ckeditor
  • Tạo cơ sở dữ liệu và viết trigger cho mysql
  • Ghép Frontend và Backend:Setup phần frontend trước khi đẩy dữ liệu ra và phun dữ liệu vào trong giao diện frontend đã cắt HTML-CSS

DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY 

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education