Tài liệu

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN - Effective Planning & Implementation

Phạm Tấn Thành đã tạo 15:23 09-11-2017 1.153 lượt xem 1 bình luận

Nội dung bài viết

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN

Effective Planning & Implementation

Mục tiêu khoá học

Kết thúc chuyên đề, học viên sẽ có khả năng:

  • Ứng dụng kỹ năng lập kế hoạch vào công việc.
  • Nhận biết được các cơ sở lập kế hoạch và thiết lập mục tiêu kế hoạch.
  • Hiểu biết về các loại kế hoạch và các công cụ lập kế hoạch.
  • Nâng cao kỹ năng viết một bản kế hoạch hoàn chỉnh và có tính khoa học, thực tiễn cao trong công việc hàng ngày. 
  • Nhận biết các vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện công việc hiệu quả.
  • Hiểu và áp dụng các phương pháp đảm bảo tối ưu hoá sự phối hợp giữa các bộ phận.

Bản xem trước

Link Download: Kỹ năng lập kế hoạch và điều phối thực hiện

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
nguynchung93 đã bình luận 00:15 25-02-2018

cảm ơn anh.