Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

2
All Level

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN - Effective Planning & Implementation


KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN

Effective Planning & Implementation

Mục tiêu khoá học

Kết thúc chuyên đề, học viên sẽ có khả năng:

  • Ứng dụng kỹ năng lập kế hoạch vào công việc.
  • Nhận biết được các cơ sở lập kế hoạch và thiết lập mục tiêu kế hoạch.
  • Hiểu biết về các loại kế hoạch và các công cụ lập kế hoạch.
  • Nâng cao kỹ năng viết một bản kế hoạch hoàn chỉnh và có tính khoa học, thực tiễn cao trong công việc hàng ngày. 
  • Nhận biết các vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện công việc hiệu quả.
  • Hiểu và áp dụng các phương pháp đảm bảo tối ưu hoá sự phối hợp giữa các bộ phận.

Bản xem trước

Link Download: Kỹ năng lập kế hoạch và điều phối thực hiện

 

NHẬN XÉT • 1
nguynchung93 đã bình luận 2018-02-25 00:15:23

cảm ơn anh.

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education