Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

1
All Level

[Laravel Package] Laravolt - Plug and Play Avatars - Tạo ảnh avatar từ tên người dùng như google


                                                                            

Avatar Laravolt của Bayu Hendra Winata là một gói giúp chuyển ký tự thành avatar dễ dàng. Gói này sử dụng các gói hình ảnh để tạo ra hình ảnh dạng base64, lưu hình ảnh, và SVG.

Việc sử dụng cơ bản trông như thế này trong Blade mẫu của bạn:


<!-- Dạng base64-->

<img src="{{ Avatar::create('Joko Widodo')->toBase64() }}" />

<!-- Dạng SVG -->

{!! Avatar::create('Susilo Bambang Yudhoyono')->toSvg(); !!}

 

Tìm hiểu thêm
 

Vui lòng truy cập GitHub repository của Package này để biết thêm chi tiết cũng như cách sử dụng nhé

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education