Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

2
Beginner Level

[Python Ebook] Learning Python, 5th Edition


Độ chất của Ebook này thì 500ae Python khỏi phải bàn nhé.

Link : Learning Python, 5th Edition

NHẬN XÉT • 5
Beo đã bình luận 2018-07-01 13:03:49

Cuốn này hay, nếu muốn nắm vũng cơ bản thì đọc cuốn này nhưng có cái là hơn 5000 trang....

congdung.vn1902 đã bình luận 2018-02-04 00:46:22

https://drive.google.com/file/d/1Gx4PMs7XqCK2q7tL5voB-pVLNNNCTj-U/view?usp=sharing

Xem tất cả 1 câu trả lời
Phạm Tấn Thành đã trả lời 2018-02-04 07:51:22

tks bạn đã bổ sung

congdung.vn1902 đã bình luận 2018-02-04 00:34:25

link die:

URL signature expired
Xem tất cả 1 câu trả lời
Đoàn Đắc Dương đã trả lời 2018-03-01 15:36:00

Link bt mà bác

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education