Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

4
All Level

Sáng tạo giải thuật và lập trình c# tập 1


Tập 1 giới thiệu đầy đủ các giải thuật cơ bản trong lập trình. Các bài tập thuộc dạng dễ. Tác giả bảo thế hehe...

Điểm hay của cuốn này là có rất nhiều bài tập và đều có lời giải. Và có những thuật toán được tác giả phát biểu dưới những bài toán khác nhau điều này là rất hữu ích cho việc tiếp thu.

Chúc chân cứng đá mềm.

  1. Chương I    GIẢI MỘT BÀI TOÁN TIN
  2. Chương I    GIẢI MỘT BÀI TOÁN TIN
  3. Chương II    SINH DỮ LIỆU VÀO VÀ RA
  4. Chương III    BÀN PHÍM VÀ MÀN HÌNH
  5. Chương IV    TỔ CHỨC DỮ LIỆU
  6. Chương V    PHƯƠNG PHÁP THAM LAM
  7. Chương VI    PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI
  8. Chương VII    QUY HOẠCH ĐỘNG
  9. Chương VIII    SUY NGẪM

Link Download file pdf: sáng tạo trong giải thuật và lập trình

Link Download file doc: https://drive.google.com/open?id=0B3jDklD0FVqyY0lianczdW5yUmM

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education