Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

2
Beginner Level

Share bộ EBook hướng dẫn và nguyên tắc Design


https://drive.google.com/file/d/0B-zVSyro0yFTY3NUdGxTck1OS2s/view

bộ ebook gồm có các ebook desgin:Text Type,Logo of letters,Design a Label-style Title, Cover Patterns,ChristmasCards,

 

 

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education