Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

4
Intermediate Level

Tài liệu C++ Full (tiếng Anh)


cplusplus_kteam

Đây là document của C++ 14, bao hàm tất cả cú pháp, thư viện,... của C++14.

Tài liệu dùng để các bạn yêu thích C++ nói chung, C++14 nói riêng nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ. Lưu ý đây là bản miễn phí trên Github, là bản đang trong quá trình sửa đổi, năng cấp bổ sung & hoàn thiện lên C++17.

Bản chính thức của C++14 là bản trả phí ($133) nên khi nào mình down được nó mình sẽ update vào topic này :D

Link Download: Google Drive, bản update ngày 12/9/2016

Link GitHub: Gitbub chính thức

 

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education