Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

5
Intermediate Level

Tài liệu Computer Vision Algorithms and Application của Richard Szeliski


Tài liệu Computer Vision Algorithms and Application của Richard Szeliski

Thị giác Máy tính là bộ môn nghiên cứu, ứng dụng các kĩ thuật thu nhận, phân tích và xử lí ảnh kĩ thuật số, từ đó ứng dụng vào các lĩnh vực như điều khiển robot, trí tuệ nhân tạo, nhận dạng thông tin,... 

Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, THỊ GIÁC MÁY TÍNH đang dần trở thành một chuyên ngành nghiên cứu cực kì quan trọng và cần thiết.

Download: https://drive.google.com/file/d/0B84CohXONe_iajI3ZmN1RGNvMWc/view?usp=sharing

Xem trước:

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education