Tài liệu

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Tài liệu học CCNA

Phạm Tấn Thành đã tạo 20:28 13-08-2017 Cập nhật lần cuối 20:54 13-08-2017 3.169 lượt xem 3 bình luận

Nội dung bài viết

Tài liệu CCNA bao gồm các Slide PDF với các nội dung

 1. OSI_ TCP-IP
 2. Basic Ethernet
 3. WAN Fundamental
 4. Media Environments
 5. Basic Router
 6. IP Fundamental
 7. TCP_UDP
 8. IP Addressing_subnetting
 9. Operating Cisco LAN Switches
 10. Spanning Tree
 11. VLAN and Trunking
 12. Static Route _ Routing Protocols
 13. Distance Vector Routing Protocols
 14. OSPF, EIGRP
 15. Advanced Routing Protocol
 16. Advanced TCP-IP
 17. Lab guide for interVLAN only
 18. Access List - lab guide
 19. Access List
 20. WAN Protocols HDLC_PPP
 21. ISDN
 22. Frame Relay
 23. Cisco.Press.CCENT CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide.2007_unprotected
 24. Cisco.Press.CCENT.CCNA.ICND2.Exam.Certification.Guide.2nd.Edition.Sep.2007.eBook-DDU
 25. IPv6_2007
 26. LAB CCNA tiếng Việt - Ebook
 27. Security
 28. VPN _2007
 29. Wireless

Bộ tài liệu PDF

Link Download: Tài liệu CCNA

Video khoá học CCNA tiếng việt

Link Download: Video CCNA

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
zogobara đã bình luận 20:09 11-11-2017

 

Mình xin chia sẻ một số tài liệu hoc CCNA của các trung tâm đào tạo CNTT:
- Nhất Nghệ: http://123link.co/hBIsv
- Sao Bắc Đẩu: http://123link.co/eCobA61q
- Athena: http://123link.co/46NDtbLn
- NewStar: http://123link.co/H57PWgf
- NetPro: http://123link.co/3Osb
Và một vài giáo trình khác: http://123link.co/wK6T5

He always smiles đã bình luận 00:45 17-08-2017

- em cảm ơn ạ. hihi