Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

4
All Level

Tài liệu Java ĐH Bách Khoa Hà Nội


Tài liệu cơ bản và slide bài giảng lập trình Java của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nội dung các slide:

 1. Giới thiệu OOP
 2. Ngôn ngữ Java
 3. Sự kiện xuất
 4. Số và biểu thức
 5. Sự kiện nhập
 6. Cấu trúc chọn
 7. Lớp phương thức
 8. Thừa kế
 9. Nhập xuất file
 10. Mảng
 11. Đệ quy

Link Download: Ebook Java ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bản xem trước file PDF

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education