Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

6
Beginner Level

Tài liệu lập trình Android - Trung tâm tin học Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM


1. MODULE 1: LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN 

a. Mục tiêu:

• Nắm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Java

• Thiết kế giao diện Java Form đơn giản

• Làm việc với tập tin, mảng, các dạng lưu trữ tập hợp

• Lập trình hướng đối tượng cơ bản

• Nắm vững kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các ứng dụng nhỏ bằng Java

• Có kiến thức vững chắc để lập trình Android

b. Nội dung:

• Bài 1: Tổng quan Java – Môi trường làm việc

• Bài 2: Kiểu cơ sở dữ liệu

• Bài 3: Mảng cơ sở

• Bài 4: Lập trình hướng đối tượng

• Bài 5: Giao diện cơ bản trên Java Form

• Bài 6: Truy xuất tập tin

• Bài 7: Xây dựng giao tiếp Interface

• Bài 8: Lưu trữ dữ liệu tập hợp

• Bài 9: Tổng kết

• Bài 10: Dự phòng: hướng dẫn giải bài tập

2. MODULE 2: KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ANDROID

a. Mục tiêu:

• Nắm vững nền tảng kiến trúc ứng dụng và hệ điều hành Android

• Có khái niệm tổng quát về bộ Android SDK

• Hiểu và làm việc tốt với các thành phần được đưa vào ứng dụng

• Sử dụng thành thạo các bộ tài nguyên, hỗ trợ xây dựng ứng dụng trên dòng các thiết bị khác nhau.

• Làm việc với lưu trữ trên thư mục dự án và bộ nhớ thiết bị

• Xây dựng giao diện với điều khiển cơ bản và phức hợp

b. Nội dung:

• Bài 1: Mở đầu – Android và Môi trường phát triển

• Bài 2: Các thành phần ứng dụng Android

• Bài 3: View & Các điều khiển cơ bản

• Bài 4: Tài nguyên ứng dụng cơ bản

• Bài 5: Intent

• Bài 6: Tài nguyên ứng dụng hình ảnh và giao diện

• Bài 7: Quản lý Asset – SharePreference - Bộ nhớ thiết bị

• Bài 8: Adapter và các điều khiển tập hợp

• Bài 9: Xây dựng giao diện với Fragment

• Bài 10: Tổng kết

3. MODULE 3: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU, TIẾN TRÌNH VÀ CHUYỂN ĐỘNG TRONG ỨNG DỤNG

a. Mục tiêu:

• Truy xuất tài nguyên dùng chung trên thiết bị

• Xây dựng ứng dụng với cơ chế chia sẻ tài nguyên

• Mô hình tổ chức dữ liệu theo cấu trúc cơ sở dữ liệu

• Tối ưu hoá trải nghiệm người dùng với cơ chế sắp xếp bố cục giao diện, chuyển hoạt và tuỳ chỉnh hiển thị điều khiển

• Tăng tốc ứng dụng với các luồng xử lý khác nhau

• Xây dựng chế độ làm việc ngầm cho ứng dụng

• Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

• Thiết lập nhận và gửi thông báo cho ứng dụng

b. Nội dung:

• Bài 1: Quản lý dữ liệu với Content Provider

• Bài 2: Lưu trữ dữ liệu ứng dụng với SQLite

• Bài 3: Truy vấn và sắp xếp dữ liệu

• Bài 4: Menu & ActionBar

• Bài 5: Action Provider & Điều khiển tìm kiếm dữ liệu

• Bài 6: Các chuyển hoạt trong ứng dụng

• Bài 7: Sử dụng CursorAdapter

• Bài 8: AsyncTask – Thread và Handler

• Bài 9: Service – Broadcast Receiver và Notification

• Bài 10: Tổng kết

4. MODULE 4: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG CLIENT & ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (SMS, CAMERA,...)

a. Mục tiêu:

• Hiểu và biết cách sử dụng các loại phương thức kết nối thông dụng

• Kết nối và trao đổi dữ liệu từ máy chủ

• Khai thác các dịch vụ Internet

• Xây dựng ứng dụng bản đồ với Google Map

• Sử dụng các bộ cảm biến và các bộ kết nối không dây

• Xây dựng ứng dụng giải trí đa phương tiện

• Xây dựng ứng dụng quản lý cuộc gọi và tin nhắn

• Xây dựng ứng dụng hoạt động trên màn hình chủ

b. Nội dung:

• Bài 1: Khai thác tài nguyên Internet

• Bài 2: Giao thức kết nối WebService.

• Bài 3: Đọc ghi dữ liệu XML – JSON

• Bài 4: Khảo sát và sử dụng GoogleMap

• Bài 5: Các điều khiển đa truyền thông

• Bài 6: Bộ cảm biến – Kết nối không dây

• Bài 7: Telephony & SMS

• Bài 8: Google Cloud Messaging

• Bài 9: Ứng dụng Widget

• Bài 10: Tổng kết

Demo 1 file: 

Link Download: Lập trình Android - Trung tậm tin học Trường ĐH Khoa học tự nhiên

NHẬN XÉT • 7
minhpt95 đã bình luận 2018-04-27 07:43:41

thiếu module 4 rồi sếp ơi

 

tungninja8386 đã bình luận 2017-11-05 21:59:52

AD cập nhật link mới vs ạ. Link kia bị die rồi ad ơi

Xem tất cả 1 câu trả lời
Phạm Tấn Thành đã trả lời 2017-11-06 14:09:30

đã cập nhật lại rồi bạn

nhatquangcute98 đã bình luận 2017-11-04 10:54:44

đã bị xóa

DG đã bình luận 2017-07-26 21:41:18

Hay :)

Miushi đã bình luận 2017-07-26 20:52:29

Thêm bản xem trước cho mọi người dễ tham khảo nội dung nhé bạn ơi! 

Xem tất cả 1 câu trả lời
Nguyễn Văn Nam đã trả lời 2017-07-26 21:07:39

Xem trước trên google driver à bạn?

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education