Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

6
All Level

Tài liệu Lập trình thiết bị di động Android cơ bản ( Tiếng việt)


Tài liệu bao gồm (...) nói chung là rất đầy đủ

Link Download: Tài liệu Android

NHẬN XÉT • 1
Miushi đã bình luận 2017-08-09 10:07:37

Thêm chút mô tả tài liệu vs bản xem trước cho một số file PDF bạn ơi! 

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education