Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

3
Beginner Level

Tài liệu xóa mù tiếng Anh cấp tốc


Tổng hợp các kiến thức tiếng Anh cơ bản nhất, được chia thành các bài với các video và file text cuối mỗi bài.http://drive.google.com/open?id=0Bwl2hpDfvDN1ZVZpVGY4RUZoUEU

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education