Tài liệu

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Tài liệu xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Jurafsky và Martin năm 2008

Vũ Minh Công đã tạo 14:32 04-09-2017 731 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Link download: https://drive.google.com/uc?id=0B84CohXONe_iQTNHalEyWjlVOE0

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập