Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

1
All Level

The Complete Front-End Web Developing Course


Tài liệu The Complete Front-End Web Developing Course được mình thu thập ở đâu thì quên rồi nên không nhớ nguồn.

Tài liệu sử dụng tiếng anh.

Link: https://goo.gl/vuD7gD

Chúc các bạn sử dụng tài liệu thật tốt.


Báo link die: https://goo.gl/forms/CWJpZXsNphobzeuS2

NHẬN XÉT • 1
Huỳnh Cung đã bình luận 2018-01-06 19:31:04

Nếu link die gửi qua form sau: https://goo.gl/forms/CWJpZXsNphobzeuS2

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education