Tài liệu

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

The Definitive C++ Book Guide and List part1 -beginner level-

dogeblossom đã tạo 14:59 24-07-2017 548 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Trích từ một câu hỏi >4200 up vote trên stackoverflow

Không giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác thường có thể tìm hiểu từ tutorials trên Internet, rất ít người có thể học C++ nhanh chóng mà không cần một quyển sách C++ hay. Đó là cách quá lớn và phức tạp để làm điều này. Trên thực tế, C++ rất rộng và phức tạp, và có rất nhiều sách C++ rất tệ được bày bán tràn lan. Và chúng ta không đề cập về cách viết sách không hay , mà là những quyển  lỗi hiển nhiên và khuyến khích một  phong cách lập trình -programming style - vô cùng thậm tệ.

-Google translated- 

This question attempts to collect the few pearls among the dozens of bad C++ books that are published every year.

Unlike many other programming languages, which are often picked up on the go from tutorials found on the Internet, few are able to quickly pick up C++ without studying a well-written C++ book. It is way too big and complex for doing this. In fact, it is so big and complex, that there are very many very bad C++ books out there. And we are not talking about bad style, but things like sporting glaringly obvious factual errors and promoting abysmally bad programming styles.

/* nó viết tiếng anh "văn hoa" quá em dịch ếu nổi <(") chắc lúc anh gì đó hỏi câu này vừa mua phải sách dỏm nên deep lên */

Và đây là tài liệu 

KHÔNG UPVOTE KHÔNG CÓ PHẦN 2 INTERMEDIATE VÀ CÀNG KHÔNG CÓ PHẦN 3 AVANCED VÀ REFERENCE(ALL LEVEL)

Bắt đầu với C++, chưa có kinh nghiệm lập trình

 • Programming: Principles and Practice Using C++ (Bjarne Stroustrup) (updated for C++11/C++14) An introduction to programming using C++ by the creator of the language. A good read, that assumes no previous programming experience, but is not only for beginners.

Bắt đầu với C++, đã có kinh nghiệm về lập trình

 • C++ Primer * (Stanley Lippman, Josée Lajoie, and Barbara E. Moo) (đã update chuẩn C++11) hơn 1000 trang, đây là một cuốn sách hướng dẫn đầy đủ và rất tỉ mỉ về C++ và "chỉ" bao hàm tất cả mọi thứ về C++  trong một cuốn sách dễ hiểu và hết sức chi tiết. bản thứ 5 (xuất bản 16 tháng 8, 2012) bao gồm cả C++11. [Review] Đây là cuốn hay nhất nhé hơn cả cuốn đằng trên của cái ông sáng lập C++, .

 • A Tour of C++ (Bjarne Stroustrup) (EBOOK) The “tour” is a quick (about 180 pages and 14 chapters) tutorial overview of all of standard C++ (language and standard library, and using C++11) at a moderately high level for people who already know C++ or at least are experienced programmers. This book is an extended version of the material that constitutes Chapters 2-5 of The C++ Programming Language, 4th edition.

 • Accelerated C++ (Andrew Koenig and Barbara Moo) This basically covers the same ground as the C++ Primer, but does so on a fourth of its space. This is largely because it does not attempt to be an introduction to programming, but an introduction to C++ for people who've previously programmed in some other language. It has a steeper learning curve, but, for those who can cope with this, it is a very compact introduction into the language. (Historically, it broke new ground by being the first beginner's book to use a modern approach at teaching the language.)[Review]

* Not to be confused with C++ Primer Plus (Stephen Prata), with a significantly less favorable review.

Best practices - bài tập

 • Effective C++ (Scott Meyers) This was written with the aim of being the best second book C++ programmers should read, and it succeeded. Earlier editions were aimed at programmers coming from C, the third edition changes this and targets programmers coming from languages like Java. It presents ~50 easy-to-remember rules of thumb along with their rationale in a very accessible (and enjoyable) style. For C++11 and C++14 the examples and a few issues are outdated and Effective Modern C++ should be preferred. [Review]

 • Effective Modern C++ (Scott Meyers) This is basically the new version of Effective C++, aimed at C++ programmers making the transition from C++03 to C++11 and C++14.

 • Effective STL (Scott Meyers) This aims to do the same to the part of the standard library coming from the STL what Effective C++ did to the language as a whole: It presents rules of thumb along with their rationale. [Review]

  Vui lòng đọc review trước để biết mình đang đọc gì trước khi download 
  Tái bút: Mọi người dịch lại hộ mình cái mình đang bận.
  Download: [Google Drive]
  Link: https://stackoverflow.com/questions/388242/the-definitive-c-book-guide-and-list?noredirect=1&lq=1

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập