Tài liệu

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Toán rời rạc ứng dụng trong tin học

Phạm Tấn Thành đã tạo 15:48 15-08-2017 Cập nhật lần cuối 15:51 15-08-2017 4.892 lượt xem 1 bình luận

Nội dung bài viết

Toán rời rạc ứng dụng trong tin học của tác giả Kennth H. Rosen (Tiếng việt)

Toanroirac_Kteam

Link Download: Toán rời rạc ứng dụng trong tin học

Bản xem trước file 1

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ndq3004 đã bình luận 20:44 26-02-2018

cảm ơn anh ạ :D