Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

4
Beginner Level

Toán rời rạc ứng dụng trong tin học


Toán rời rạc ứng dụng trong tin học của tác giả Kennth H. Rosen (Tiếng việt)

Toanroirac_Kteam

Link Download: Toán rời rạc ứng dụng trong tin học

Bản xem trước file 1

NHẬN XÉT • 1
ndq3004 đã bình luận 2018-02-26 20:44:13

cảm ơn anh ạ :D 

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education