Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

18
Beginner Level

Trắc nghiệm ôn sát hạch môi giới bất động sản của Sở xây dựng TP. Hồ Chí Minh


Phần thi cơ sở

Câu 1: Nhà ở nếu đủ điều kiện theo quy định, chủ sở hữu có thể thuế chấp cho tổ chức nào sau đây?

 • Ngân hàng nhà nước
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 • Công ty bảo hiểm
 • Tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam

Câu 2: Giai đoạn nào không thuộc giai đoạn thực hiện dự án?

 • Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất
 • Giám sát thi công xây dựng
 • Vận hành, chạy thử
 • Bảo hành công trình xây dựng

Câu 3: Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền:

 • Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất
 • Được quyền thực hiện tất cả giao dịch vè quyền sử dụng đất
 • Được quyền định đoạt tài sản trên đất mà tài sản đó không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước
 • Chỉ được quyền cho thuê quyền sử dụng đất

Câu 4: Giao dịch mua bán, cho thuê, thuê mua giữa các tổ chức kinh doanh BĐS

 • Bắt buộc phải qua sàn giao dịch BĐS
 • Phải qua sàn giao dịch BĐS trong những trường hợp đặc biệt
 • Không bắt buộc qua sàn giao dịch BĐS
 • Cả a,b,c đều sai

Câu 5: Từ 01/07/2015, thời hạn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam tính từ ngày cấp là:

 • 50 năm
 • 60 năm
 • 70 năm
 • Tương ứng với thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư

Câu 6: Thời điểm chuyển quyền sử dụng đất khi giao dịch là:

 • Các bên đăng ký tại Phòng công chứng hoặc UBND cấp xã
 • Giao dịch được đăng ký tại Văn phòng Đăng ký đất đai
 • Khi bàn giao đất
 • Theo thỏa thuận của các bên

Câu 7: Vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh BĐS là:

 • 10 tỷ
 • 20 tỷ
 • 30 tỷ
 • 06 tỷ

Câu 8: Cá nhân nước ngoài không được sử dụng quá ...... căn hộ trong một tòa nhà chung cư tại Việt Nam

 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 30%

Câu 9: Vai trò quản lý của nhà nước có tác động .... hoạt động kinh doanh trên thị trường BĐS

 • Quyết định đến sự thúc đẩy và phát triển
 • Kìm hãm sự phát triển
 • Không hiệu quả đến sự phát triển
 • Ít đến sự phát triển

Câu 10: Hợp đồng nào sau đây không phải là hợp đồng kinh doanh BĐS?

 • Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng
 • Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng
 • Hợp đồng quản lý BĐS
 • Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

Câu 11: Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung: * (Câu có 2 đáp án)

 • Tất cả chủ sở hữu phải cùng ký tên trên hợp đồng mua bán
 • Có thể ủy quyền cho một chủ sở hữu ký hợp đồng mua bán
 • Chỉ cần có 2/3 chủ sở hữu ký trên hợp đồng mua bán
 • Chỉ cần một trong các đồng sở hữu đại diện ký hợp đồng mua bán

Câu 12: Quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật nước ta thể hiện qua các quyền chủ đạo nào?

 • Cho tặng, thừa kế, cho thuê, phá dỡ, thế chấp, để không sử dụng.
 • Sử dụng, chiếm hữu và định đoạt
 • Sử dụng và định đoạt
 • Khai thác, mua bán, cho tặng, thừa kế, góp vốn và cho mượn,...

Câu 13: Chỗ đậu xe ô tô trong các khu nhà chung cư: * (câu 2 đáp án)

 • Có thể được khách hàng mua hoặc thuê mua
 • Thuộc quyền quản lý sử dụng của chủ đầu tư
 • Không phân biệt quyền ưu tiên sử dụng giữa cư dân và khách vãng lai
 • Chỉ được phép sử dụng dành riêng cho các cư dân trong chung cư

Câu 14: Phí bảo trì phần sở hữu chung trong chung cư mà khách hàng phải trả được quy định:

 • 2% giá bán căn hộ
 • 2% giá trị căn hộ có giá bán cao nhất
 • 2% giá trị của căn hộ hoặc diện tích khác được bán cho khách hàng
 • 2% giá trị phần sở hữu chung

Câu 15: Hợp đồng bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai có thời hạn.

 • 01 năm
 • 02 năm
 • 03 năm
 • Có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua và bên thuê mua
NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education