Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

3
All Level

Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C#


Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C#

Testing-Software-Kteam

Link Download: Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C#

Bản xem báo cáo

NHẬN XÉT • 3
maiyeuem.duong đã bình luận 2017-10-22 17:17:29

Có video demo hay hướng dẫn xây dựng k vậy ad ơi

Xem tất cả 2 câu trả lời
Copy Writing Kteam đã trả lời 2017-10-22 17:29:45

không có bạn nhé

Copy Writing Kteam đã trả lời 2017-10-22 17:29:46

không có bạn nhé

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education