Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

Tất cả tài liệu

  1
  539 lượt xem

  Ebook Hành vi tổ chức

  Sách "Hành vi tổ chức" do Th.S TẠ THỊ HỒNG HẠNH Biên soạn
  Expert Level
  Phạm Tấn Thành đã đăng 2017-07-15 00:44:15
  4
  445 lượt xem

  48 Nguyên tắc chủ chốt - The 48 Laws of Power

  Robert Greene & Joost Elffers 48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực
  Phạm Tấn Thành đã đăng 2017-07-12 12:09:58
  2
  398 lượt xem

  Video kỹ năng thuyết trình - Diễn giả hàng đầu thế giới Nido Qubien

  Video được trích từ DVD diễn thuyết huấn luyện - Trở thành chuyên gia truyền thông của diễn giả hàng đầu thế thới Nido Qubien
  Beginner Level
  Phạm Tấn Thành đã đăng 2017-07-12 10:46:13
  3
  1602 lượt xem

  Ebook Chiến lược cạnh tranh "COMPETITIVE STRATEGY" - Michael E. Porter

  Chiến lược cạnh tranh và những bộ phận chính của nó gồm phân tích ngành, phân tích đối thủ cạnh tranh và định vị chiến lược hiện đang là một phần trong hoạt động quản lý.
  Phạm Tấn Thành đã đăng 2017-07-12 08:41:02
  4
  699 lượt xem

  Tài liệu Mô hình chuỗi giá trị

  Chuỗi giá trị (Value chain) là một mô hình thể hiện một chuỗi các các hoạt động tham gia vào việc tạo ra giá trị của sản phẩm và thể hiện lợi nhuận từ các hoạt động này.
  Beginner Level
  Phạm Tấn Thành đã sửa 2017-07-11 23:11:22
  1
  499 lượt xem

  Chiến lược thương thuyết và ra quyết định cạnh tranh cho nhà lãnh đạo FPT Business

  Tài liệu giảng dạy do Th.s Lê Hà Châu biên soạn và giảng dạy tại trường FPT Business
  Expert Level
  Phạm Tấn Thành đã đăng 2017-07-11 18:45:56
  3
  598 lượt xem

  Ebook Kỹ năng quản trị xung đột Tâm Việt Group

  Tài liệu giúp: Nhận dạng nguồn gốc của xung đột chức năng và phi chức năng, hiểu được phong cách xử lý xung đột của bạn, chọn lựa các chiến lược phù hợp xử lý các xung đột, phát triển kỹ năng khuyến khích các xung đột chức năng.
  Beginner Level
  Phạm Tấn Thành đã đăng 2017-07-10 12:11:12

  Bảng xếp hạng

  Điểm uy tín Số bình chọn

  Chiến dịch

  Kteam - Howkteam Free Education