Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Bài tập về mảng

09:01 20-11-2021 128 lượt xem 7 bình luận 20:07 20-11-2021

Chèn một số nguyên m ( m nhập vào từ bàn phím ) vào vị trí thích hợp trong mảng đã sắp xếp.

VD: m =5 dãy đã cho sau khi sắp xếp lại là : 1 2 3 4 6

Thì dãy sau khi chèn là: 1 2 3 4 5 6

Giúp em với plz!!!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 11:10 20-11-2021
này cần xác định rõ có phải ý là nhét số đó vào vị trí cho thỏa mảng tăng dần hay k...

Câu hỏi mới nhất