Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

C++

Đã tạo 11:28 02-01-2021 99 lượt xem 0 bình luận

Cho mình xin ý tưởng giải quyết bài này với 😁

ĐỀ BÀI: 
Lập chương trình tìm số nguyên dương n lớn nhất để cho tổng 
s = 10 - (1 +1/2 + . . . + 1/n)
đạt giá trị dương MAX

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất