Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Các Items trong Stack Panel không tự động xuống dòng.

08:23 13-09-2021 78 lượt xem 2 bình luận 08:27 13-09-2021

Mình đang dùng StackPanle để chứa các Controls bên trong, mình đang để mode sắp xếp theo hàng ngang, nhưng khi vượt quá chiều ngang của Window hay của cha nó thì các Controls không tự xuống hàng, cái này mình fix như nào vậy mọi người?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
VoTanDuc đã bình luận 18:57 13-09-2021
OK
Cu Xin Author đã bình luận 09:37 13-09-2021

bạn dùng Wrap Panel với Ori là Horizontal là được.

Câu hỏi mới nhất