Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Cách nhập user agent vào selenium bằng c#

Đã tạo 15:21 02-06-2021 Hoạt động 21:42 09-06-2021 65 lượt xem 1 bình luận

Cho em hỏi muốn đổi user agent của chrome, firefox phải làm như thế nào ạ.
ví dụ em có mã : Mozilla/5.0 (Linux; Android 11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Mobile Safari/537.36

muốn nhập vào trình duyệt để cho nó chạy với mã đó. 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
nhonhoem0123 đã bình luận 07:14 04-06-2021
//Chrome
ChromeOptions options = new ChromeOptions();
options.AddArgument("--user-agent=Mozilla/5.0 (Linux; Android 11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Mobile Safari/537.36");
ChromeDriver driver = new ChromeDriver(options);

//Firefox
FirefoxProfile profile = new FirefoxProfile();
profile.SetPreference("general.useragent.override", "Mozilla/5.0 (Linux; Android 11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Mobile Safari/537.36");
FirefoxDriver driver = new FirefoxDriver(profile);

 

 

Câu hỏi mới nhất