Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Câu lệnh truy vấn SQL có điều kiện thời gian

21:22 14-09-2021 53 lượt xem 1 bình luận 21:32 14-09-2021

cho em hỏi chút là em có một table để ghi lại các giá trị, cứ sau 5 phút thì sẽ ghi vào bảng một lần và lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Giờ em muốn lấy ra các giá trị lúc 7h:00 hằng ngày thì cấu trúc câu lệnh SQL sẽ như thế nào ạ?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 19:27 16-09-2021
bạn select nhưng với cái time = giờ bạn muốn. có hàm hourse, minute,... để lấy ấy

Câu hỏi mới nhất