Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Chân ráo chân ướt học Python. Khó khăn về vòng lặp. Mong các cao nhân chỉ giáo ạ. Thanks

10:51 07-01-2022 135 lượt xem 1 bình luận 10:51 07-01-2022

x = 1
while x < 20:
    if x % 2 != 0 :                   
        x = x + 2                        
        continue                                  
    
    y = x * 2
    print(f"x = {x}, y = {y}")                   
    x = x + 1

Mọi người cho mình hỏi, phía trên continue là x = x + 1 thì in ra kết quả. Mà khi x = x + 2 thì không in ra kết quả ạ. 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
NhatNamOP đã bình luận 18:26 07-01-2022

Bài này bn để điều kiện  if x % 2 != 0 thì ở bên dưới continue thì nó chỉ sẽ thực hiện khi  x %2==0 thôi nha bn thì theo như code của bn thì trình tự thực hiện sẽ như vầy

x = 1#Ban đầu bn gán giá trị là 1
while x < 20:
  if x % 2 != 0 : #ngay lần đầu tiên vào thì nó sẽ thỏa mãn đk này         
    x = x + 2 #khi này x=3 (x=5 ở lần lặp tiếp theo=>tất cả các số trong vòng lặp đều là số lẽ sẽ thỏa mãn với đk ở trên nên nó sẽ không in ra được)
    continue  #Vì vậy code trở ở sau thằng này sẽ không thực hiện cho đến khi nó không thõa mãn đk trên        
  
  y = x * 2
  print(f"x = {x}, y = {y}")          
  x = x + 1

        

Câu hỏi mới nhất