Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Chạy file py trên windows commander không in dữ liệu

Đã tạo 15:28 17-07-2021 54 lượt xem 4 bình luận


Mình viết print("hello") trong file python, sau đó sử dụng commander windows để chạy. Nhưng chỉ thoáng hiện 1 màn hình commander rồi tắt, trên cửa sổ mình đang dùng thì không hiện gì.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
nhonhoem0123 đã bình luận 21:41 18-07-2021

Đặt input() ở cuối code

Loilaptrinh đã bình luận 19:31 18-07-2021

Nhấn shift+chuột phải rồi chọn "Open command window here"

 

VoTanDuc đã bình luận 10:16 18-07-2021

Chúc bạn thành công!

Câu hỏi mới nhất