Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Chọn ngôn ngữ để trở thành Data Analyst hoặc Tester

20:24 14-09-2021 56 lượt xem 2 bình luận

Chào thành viên Kteam, mình hiện tại là sinh viên đã tốt nghiệp và đang đi làm theo chuyên ngành cơ khí. Mình muốn chuyển hướng trở thành data analyst hoặc tester thì nên chọn ngôn ngữ nào và lộ trình như thế nào. Mình xin cảm ơn!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 21:11 14-09-2021

Python đi bạn, làm data or tester đều ổn.

Câu hỏi mới nhất