Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

DataGridview trong WindownForm

17:24 12-10-2021 90 lượt xem 1 bình luận

Chào mọi người!. Mình muốn tạo điều kiện nhận biết một hàng đang được chọn trong dataGridview

Để biết đang chọn hàng đó thì làm như thế nào vậy nhỉ?

Cám ơn mọi người trước nhé

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 18:14 12-10-2021

Bạn thử code bên dưới xem

if (dataGridView1.SelectedRows.Count != 0)
{
    DataGridViewRow row = this.dataGridView1.SelectedRows[0];
    row.Cells["ColumnName"].Value
}

Câu hỏi mới nhất