Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Đọc file json trong UWP

17:23 22-11-2021 57 lượt xem 1 bình luận 17:24 22-11-2021

E có 1 file Json e muốn đọc và hiển thị trong UWP!

Mong mọi người giúp đỡ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 22:59 22-11-2021

bạn cần 1 chút setup thì mới đọc file được nhé

Json UWP

Câu hỏi mới nhất