Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Get text from image

08:55 19-11-2021 74 lượt xem 1 bình luận

Chào mn hiện tại em có làm cái lấy text từ ảnh cụ thể là số và ảnh rất dễ nhìn, nhưng khi dùng hàm của KAutoHelper cụ thể là KAutoHelper.Get_Text_From_Image.Get_Text(img); thì lúc chạy nó báo lỗi. mn cho em hỏi đó là bị gì được k ạ.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var img = KAutoHelper.ImageScanOpenCV.GetImage("check.PNG");
      pictureBox1.Image = img;
      string text = KAutoHelper.Get_Text_From_Image.Get_Text(img);
      MessageBox.Show(text);
    }

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 00:43 20-11-2021
đâu đã chỉ cách sài đâu mà sài bạn. hàm này xem như k sài được nha

Câu hỏi mới nhất