Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Giới hạn kiểu int trong Python

10:08 21-11-2021 96 lượt xem 2 bình luận 10:11 21-11-2021

Kiểu dữ liệu int trong python có giới hạn là bao nhiêu ạ?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
...ntt đã bình luận 12:20 21-11-2021

Không giới hạn, tùy thuộc vào bộ nhớ máy tính nha

Câu hỏi mới nhất